ÖSYM 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı sınav takvimi | KPSS, ALES, DGS, MSÜ, DUS, TUS, YDS, YÖKDİL, EKPSS sınavları ne zaman?

2020 Eğitim Öğretim yılı takvimi merakla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2020 yılı sınav takvimi güncellendi. İşte yeni takvime göre KPSS, ALES, DGS, MSÜ, DUS, TUS, YDS, YÖKDİL, EKPSS sınavlarının tarihleri...

2020 yılının sonlarına yaklaşmamızla birlikte gözler 2021 yılının ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Milyonlarca aday girecekleri sınavların tarihini merak ediyor. ÖSYM tarafından sınav takvimi açıklandı. Peki 2021 Eğitim Öğretim yılı takvimi nasıl? 2020 ve 2021 eğitim öğretim yılı takvimi nasıl?  2020-2021 KPSS, ALES, DGS, MSÜ, DUS, TUS, YDS, YÖKDİL, EKPSS ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde...

2020 VE 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2020 ve 2021 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından yayımlandı. Takvime ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 31 Ağustos 2020'de uzaktan, 21 Eylül 2020'de yüz yüze başlayacak.

  • Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile açılacak. 21 Eylül'de yüz yüze eğitimler başlayacak.
  • Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma günü sona erecek.
  • Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak, 05 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.
  • İkinci dönem, 08 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak, 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
  • İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecek.
  • 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

ÖSYM 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı sınav takvimi | KPSS, ALES, DGS, MSÜ, DUS, TUS, YDS, YÖKDİL, EKPSS sınavları ne zaman?

YDS 2020 VE 2021 NE ZAMAN?

Adaylar YDS sınavının tarihini araştırmaktadır. YDS bu yıl 27 Eylül 2020 yılında yapıldı. 2021 yılı YDS sınavının tarihi ise henüz belirlenmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

KPSS 2020 VE 2021 NE ZAMAN?

Milyonlarca aday 2020 yılında KPSS 'ye girecek. 

2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de,

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de yapılacak.

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de,

KPSS Ortaöğretim sınavı da 22 Kasım’da,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

KPSS 2021 yılında ise koronavirüs salgınının seyrine göre Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Ancak henüz net bir tarih belirlenmedi.

ÖSYM 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı sınav takvimi | KPSS, ALES, DGS, MSÜ, DUS, TUS, YDS, YÖKDİL, EKPSS sınavları ne zaman?

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

ALES 2020 VE 2021 NE ZAMAN?

Adaylar ALES/1 sınavının tarihini araştırmaktadır. ALES/1 16 Ağustos tarihinde gerçekleşti. 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek.

ÖSYM 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı sınav takvimi | KPSS, ALES, DGS, MSÜ, DUS, TUS, YDS, YÖKDİL, EKPSS sınavları ne zaman?

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

TUS 2020 VE 2021 NE ZAMAN?

Adaylar TUS sınavının tarihini araştırmaktadır. TUS 2020 4 Ekim'de gerçekleştirildi. Kontenjan Talep Toplama İşlemi 19 Ekim 2020 pazartesi günü saat 09.00’ da başlayacak, 2 Kasım 2020 pazartesi günü 23.59’ da sona erecektir.

ÖSYM 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı sınav takvimi | KPSS, ALES, DGS, MSÜ, DUS, TUS, YDS, YÖKDİL, EKPSS sınavları ne zaman?

TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

2021 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2 yıllık üniversiteden 4 yıllık üniversiteye geçiş yapmak isteyen ön lisans mezunları 04 Temmuz 2021 Pazar günü DGS ’ye girecekler. Bu sınavın sonuçları ise 27 Temmuz 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden duyurulacak.

DGS NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

MSÜ 2021 SINAVI NE ZAMAN?

2021 MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak.
Başvurular 7 Ocak -10 Şubat tarihleri arasında alınacak. Geç Başvuru Günü ise 25 Şubat 2021 olarak belirlendi. MSÜ sınav sonuçları sınavdan 1 ay sonra ÖSYM tarafından açıklanmaktadır.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.

ÖSYM 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı sınav takvimi | KPSS, ALES, DGS, MSÜ, DUS, TUS, YDS, YÖKDİL, EKPSS sınavları ne zaman?

YÖKDİL 2020 VE 2021 NE ZAMAN?

Başvurular 21 Ekim tarihinde başladı. Adaylar 2 Kasım saat 23:59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilir. Sınav 13 Aralık 2020 de gerçekleştirilecek. 2021 yılı ise henüz belirlenmedi.

YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

2020 VE 2021 YILI EKPSS NE ZAMAN?

EKPSS 15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek. 2021 yılı için henüz net bir tarih belirlenmedi.

EKPSS NEDİR?

EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav olarak nitelendirilir. 

ÖSYM 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı sınav takvimi | KPSS, ALES, DGS, MSÜ, DUS, TUS, YDS, YÖKDİL, EKPSS sınavları ne zaman?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡