Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız

Son dakika...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 2022 asgari ücretine ilişkin olarak," Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız." dedi.

Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız

Son dakika...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesinin sunumunda açıklamalarda bulundu.

Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumunda, salona girdiği sırada komisyon üyesi milletvekillerinin asgari ücretle ilgili çağrılarının çok değerli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin asgari ücret meselesine özellikle enflasyon üstü ortamlarda gösterdiği duyarlılığa işaret eden Bilgin, bunun, meselenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiği kadar kendileri için de ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya bulundukları anlamına geldiğini ifade etti.

Bilgin, ekonomik politikaların ancak sosyal politikalarla desteklendiğinde rahat bir nefes alma imkanı verebildiğini belirterek çalışma hayatı denildiğinde emek ve sermaye arasındaki ilişkiye eğilmek gerektiğini dile getirdi.

Emek ve sermaye arasındaki ilişkilerde devletin nerede durduğunun her zaman tartışma konusu olduğuna dikkati çeken Bilgin, Bakanlık olarak bu ilişkide hukukla düzenlenmiş hakem rolü üstlendiklerini söyledi.

Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız

Sendikaların sermaye veya devlete karşı konumlarının demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Bilgin, şöyle konuştu:

"Türkiye'de en çok üzerinde durduğumuz, yakındığımız, benim de önemli bir problem alanı olarak gördüğüm konulardan biri sendikalaşma oranının düşük olmasıdır. Çok yaygın bir söylem var, 1980'den önce, 12 Eylül rejiminden önce yüksek bir sendikalaşma oranı vardı. Tabii doğru olan bir boyutu vardı. O boyutu şu, sendikal mücadele çok aktifti, çok dinamik bir sendikalaşma vardı. Türkiye, tarımsal toplumdan endüstriye doğru dönüşürken işçi sınıfı oluşum sürecindeydi ve bu işçileşme süreci sendikal hayatı dinamik hale getirmişti. Sendikalaşma oranının yüksekliği konusu tahmin edildiği kadar değil çünkü mükerrer üyelikler vardı, aynı insanların, ölmüş insanların, çalışmayan insanların farklı sendikalara üyeliği vardı. Dolayısıyla orada bir belirsizlik vardı. Fakat bu sendikalaşma oranının bugün düşük olması gerektiğini savunmak için söylenecek bir söz değildir. Sendikalaşmaya ihtiyacımız var çünkü düzgün, düzenli iş kurumunun oluşması açısından sendikal örgütlenme fevkalade önemlidir. Biz kayıt dışılığı kaldırmak istiyorsak da sendikal mücadelenin ve örgütlenmenin önünü açmamız lazım."

Sendikalaşma konusundaki engellerin ortadan kaldırılması için mücadele ettiğini belirten Bilgin, geçtiğimiz günlerde yabancı sermayeli bir kuruluşun bir sendikayı, özellikle de kadın işçileri içeriye sokmama konusunda direnç göstermesi üzerine, söz konusu iş yerinde işçilerin örgütlenmesinin önünü açtıklarını ve kadın işçilere karşı uygulanan haksız davranışı ortadan kaldırdıklarını anlattı. Bilgin, "Evet, sendikalaşma oranında bir miktar artış var. 2013'te yüzde 9,2 imiş şimdi yüzde 14,13. Türkiye'de 17 milyon işçinin olduğunu düşünürsek bu oran oldukça düşük." dedi.

SENDİKA VE İŞLETMELERE BEYAZ BAYRAK UYGULAMASI

Sendikalaşmayla ilgili kasım ayı sonunda veya aralık ayının başında "Beyaz Bayrak Uygulaması"na geçmeyi planladıklarını aktaran Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Bir iş yerinin sigorta ve vergi borcu yoksa, o iş yerinde sendika varsa o işletmeye 'Beyaz Bayrak' vereceğiz. Tıpkı Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm işletmelerinde yaptığı 5 yıldız, 4 yıldız gibi derecelendirme veya bir anlamda sembolik değerlendirme ölçeğini iş yerlerine taşıyacağız. Üzerine de 'Burası düzgün ve örgütlü bir iş yeridir.' ibaresi koyacağız. İş yerleri açısından da bazı avantajlar düzenliyoruz. Bu avantajların, ekonomik olmaktan çok bir prestij avantajı olacağının altını çizmek isterim."

İşçi ve memurlarla yaptıkları toplu sözleşmeleri anımsatan Bilgin, özellikle asgari ücret düzeyinde, 3 bin 577 lira ücret alan işçilerin ücretlerini yüzde 38 artırdıklarını, pazarlıkta ortaya çıkan yüzde oranları da koyulduğunda 4 bin 500 lira civarına çektiklerini söyledi.

Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret konusuna değinen Bilgin, şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili hepimizin yaptığı hesaplar, bizim de yaptığımız değerlendirmeler var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bunun için Türkiye çapında bir araştırma yaptırıyorum. Yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan, farklı düzeylerde yani küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işçileri, işverenleri, profesyonel yöneticileri bir de konuyla doğrudan doğruya alakası olmayan esnaf gibi başka mesleklerden insanları kapsayan bir araştırmayla toplumun beklentilerini, temennilerini ve mümkün olabileni ortaya koymaya çalışan bir araştırma yapıyoruz. Bu sadece bir anket çalışması değil. Daha derinlemesine bir çalışmayla bunu ortaya koyacağız. Bu bizim için kamuoyu beklentisini, algısını gösterme şeklinde bir çalışma olacak. İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle bir rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim."

Aktif iş gücü programları kapsamında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitiminin uygulandığını anımsatan Bilgin, "Bu alanlarda yenilikler yapmak gerekiyor. Bunun istismar edilen boyutlarının olduğunu tespit ettim. Bunları ortadan kaldırmak lazım." ifadesini kullandı.

MEMURLARIN ÇIKMASINI MERAKLA BEKLEDİĞİ 3600 EK GÖSTERGE

Memurları ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini bir temenni ve arzudan öte toplu sözleşme maddesi haline getirdiklerini anımsatan Bilgin, "Onu da çözüm sürecine koyduk. Şu anda Bakanlık bünyesinde çalışmalarını yapıyoruz. Kapsamı ne kadardır, hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı bir çalışma yapıyoruz. Arkasından farklı kamu kuruluşlarımızı ve sendikalarımızı toplayıp birlikte çalışacağız. O zaman kamuoyuna bu süreci nasıl yönettiğimizi açıkça ifade edeceğiz." diye konuştu.

Kamudaki sözleşmeli personel statüsünün ciddi bir soruna yol açtığını dile getiren Bilgin, "İsteyen sözleşmelilerin kadro haklarına sahip olması konusunda da çalışmamızı sürdürüyoruz. Bunu da Bakanlık bünyesinde gerçekleştiriyoruz, arkasından diğer bakanlıklar ve kamu kuruluşlarıyla görüşeceğiz. Nihai kararımızı toplumsal ortaklarımız olan sendikalarla gerçekleştireceğiz." bilgisini paylaştı.

Asgari ücret desteği kapsamında 2021'de 4,4 milyar lira kaynak aktarıldığını kaydeden Bilgin, "Sosyal ve ekonomik hayatın bütünlüğünü koruyacak destekler, üretim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlayacak politikalar bakanlığımızın öncelik verdiği politikalardır." dedi.

Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız

"ENFLASYONA KARŞI DA MÜCADELE EDECEK ARAÇLARIMIZ VARDIR"

Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2022 yılı toplam bütçesinin 83 milyar 851 milyon 907 bin lira olduğunu bildirdi. Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik hayatının ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade eden Bilgin, şöyle konuştu:

"Bu bütünsel yapının toplumsal ayağında sorunlar ortaya çıkarsa ekonomik yapının ayakta kalmasını sağlamak mümkün değildir. Dolayısıyla bizim önceliğimiz ekonomidir. Ekonomik ve sosyal politikaların birbirini destekleyecek şekilde devam ettirilmesinin ülkemizin geleceği açısında önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye büyürse sosyal politikalarıyla birlikte sosyal bütünleşmeyi ve dayanışmayı artırarak devam eder. Elbette sorunlarımız var. Bilhassa enflasyon bu sosyal politikaların karşısındaki en önemli düşmanlardan biridir ama enflasyona karşı da mücadele edecek araçlarımız vardır. Bu araçlardan birisi asgari ücrettir, toplu sözleşme mekanizmamızdır, diğer sosyal desteklerdir."

SGK'nin 2021 yılı itibarıyla 601 milyar lira gelire, 636 milyar lira gidere sahip olduğunu belirten Bilgin, kurumun finansman açığının 35 milyar liranın üzerinde olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Söz konusu finansman açığına yol açan sorunlu alanların tespitine ve ortadan kaldırılmasına yönelik bir dizi çalışma yaptıklarını anlatan Bilgin, "Türkiye, nüfusunun yüzde 99'unu sosyal güvenlik, sosyal sağlık kapsamına almış bir ülkedir. Elbette bunun bir bedeli vardır. Bu açığın biraz daha az olması veya kısıtlanması bu mümkün müdür? Mümkün olduğunca yapmaya çalışıyoruz. Fakat bundan şikayet etmemek gerekir çünkü Türkiye bir sosyal devlettir." değerlendirmesini yaptı.

Bilgin, hastanelerin, kapısını çalan her yurttaşa açık olduğunu vurgulayarak "Sosyal güvenlik sistemimiz onun sağlık ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. Türkiye'nin sosyal devlet fonksiyonelini yerine getirmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmaması lazım." dedi.

Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız

SANAYİ KURULUŞLARINDAKİ ÇALIŞAN SORUNU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yüzde 7 civarındaki büyümenin 1 milyonun üzerinde istihdam artışı sağladığına dikkati çekerek "Şu anda hangi sanayi kuruluşuna giderseniz veya sanayicilerin taleplerini dikkate alırsanız 'Aradığımız nitelikteki iş gücünü bulamıyoruz.' şikayeti karşımıza çıkıyor. Bakanlığımız bu soruna aktif iş gücü programlarıyla kısmi cevap vermek istiyor. Tabii bunu bütün olarak aktif iş gücü programlarıyla çözmek mümkün değil, daha farklı politikalar geliştirmek lazım. Eğitim ile içerisinde bulunduğumuz ekonomik şartları yeniden düzenlemek lazım." diye konuştu.

Başta mesleki eğitim olmak üzere eğitim alanın yeni ekonominin taleplerini karşılayacak şekilde düzenlemesi gerektiğini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu konuda bir ilki başlatıyoruz. Pilot proje olarak Gaziantep'te uygulayacağız. Beş temel sektör seçtik. Sanayinin talep ettiği farklı eğitim düzeylerindeki emeği sanayide doğrudan doğruya işin içerisine koyacağız. Gaziantep'teki ilgili yapılarla görüştük, onların taleplerine göre bunu 'endüstriyel üretim sürecinde eğitim' diye tanımlıyoruz. Üç aylık eğitimi altı aya çıkartacağız. Daha sonra bu çalışmayı Türkiye genelinde uygulayacağız. Ne kadarını istihdam edeceklerine bakacağız. İşçilerin üç aylık eğitim sürecindeki ücret ve sosyal güvenlik harcamalarını biz vereceğiz ama karşılığında bizim finanse ettiğimiz sürenin iki misli istihdam edilmelerini, en az yüzde 60'ının istihdam edilmelerini isteyeceğiz. Onlar da bu konuda bizimle uzlaştı. Uygulamanın başarılı olacağı kanaatindeyim. Bunun sonuçlarını akademik olarak da ölçeceğiz, ölçtükten sonra öncelikle sanayi bölgeleri başta olmak üzere bunu Türkiye çapına yayacağız."

 

0
0
0
1
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
Son Dakika! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! FETÖ'ye yönelik 18 ilde operasyon yapılarak 45 şüpheli göz altına alındı
Son Dakika! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! FETÖ'ye yönelik 18 ilde operasyon yapılarak 45 şüpheli göz altına alındı
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyararak il, il hava durumunu açıkladı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyararak il, il hava durumunu açıkladı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Almanya'dan şok açıklama! Netanyahu'yu tutuklayacağız: 24 Mayıs Cuma, tüm Gazete manşetleri
Almanya'dan şok açıklama! Netanyahu'yu tutuklayacağız: 24 Mayıs Cuma, tüm Gazete manşetleri
Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2024 Cuma | Boğa strese, yengeç sağlığa, kova finansal konularına dikkat!
Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2024 Cuma | Boğa strese, yengeç sağlığa, kova finansal konularına dikkat!
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2024 Cuma | Boğa strese, yengeç sağlığa, kova finansal konularına dikkat!
Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2024 Cuma | Boğa strese, yengeç sağlığa, kova finansal konularına dikkat!
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyararak il, il hava durumunu açıkladı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyararak il, il hava durumunu açıkladı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Almanya'dan şok açıklama! Netanyahu'yu tutuklayacağız: 24 Mayıs Cuma, tüm Gazete manşetleri
Almanya'dan şok açıklama! Netanyahu'yu tutuklayacağız: 24 Mayıs Cuma, tüm Gazete manşetleri
Son Dakika! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! FETÖ'ye yönelik 18 ilde operasyon yapılarak 45 şüpheli göz altına alındı
Son Dakika! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! FETÖ'ye yönelik 18 ilde operasyon yapılarak 45 şüpheli göz altına alındı
Yorumlananlar
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Bakan Uraloğlu açıkladı!  Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!