KPSS A grubu nedir? KPSS B grubu nedir? KPSS A ve B grubu arasındaki farklar nelerdir? Kimler girebilir?

KPSS A grubu nedir? KPSS B grubu nedir? KPSS A ve B grubu arasındaki farklar nelerdir? Kimler girebilir? KPSS sınavına giren milyonlarca Lisans mezunu memur adayı tarafından merak edilen KPSS A ve B grubu hakkında tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS A grubu nedir? KPSS B grubu nedir? KPSS A ve B grubu arasındaki farklar nelerdir? Kimler girebilir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının A ve B grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların KPSS A grubu nedir? KPSS B grubu nedir? soruları hakkında araştırmaları hızlandı.  A Grubu kadrolarına başvurmak için Genel Yetenek Genel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekiyor. Peki, KPSS A grubu nedir? KPSS B grubu nedir? KPSS A ve B grubu arasındaki farklar nelerdir? Kimler girebilir? İşte, tüm detaylar...

KPSS A GRUBU NEDİR?

KPSS A Grubu sınavı üniversitelerin başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile dengi okullarının bölümlerinden mezun olan adaylar ile Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Aktüerya, Matematik, İstatistik bölümlerinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve kamu kurumlarında yer alan denetmen yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük, denetçi yardımcılığı gibi kadrolara yerleşmek için gerekli puanların alınmasını sağlayan sınavdır. 

KPSS A GRUBU KADROLAR

BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü Denetmen Yardımcısı
Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı
TBMM Uzman Yardımcılığı
Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı
Vergi Müfettiş Yardımcılığı
Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı
PTT Müfettiş Yardımcılığı
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcılığı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
Belediyelerin Müfettiş Yardımcılığı kadrosu
Stajyer Hazine Kontrolörü
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı
Gelir Uzman Yardımcısı
Vergi Denetmen Yardımcısı
Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü

A GRUBU SINAVI HER YIL YAPILIYOR MU?

KPSS A Grubu sınavı B Grubu Sınavının aksine her sene gerçekleştirilmektedir. KPSS B Grubu sınavı yalnızca çift yıllarda gerçekleştirilmektedir ve adaylar çift yıllarda almış oldukları puanı iki sene atamalarda kullanmaktadırlar. Yani önümüzdeki KPSS B Grubu sınavları 2020 yılında gerçekleştirilecekken, KPSS A Grubu Sınavı 2019 yılında yapılacaktır. 

KPSS A grubu nedir? KPSS B grubu nedir? KPSS A ve B grubu arasındaki farklar nelerdir? Kimler girebilir?

A GRUBU PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS A Grubu sınavı neticesinde elde edilen puanların geçerlilik süresi iki yıldır. Yani 2019 yılında alınacak KPSS A Grubu puanı 2021 KPSS'ye kadar geçerliliğini koruyacak, başvurularda kullanılabilecektir. Buna tek istisna uygulama 2017 yılında yapılmıştır. KPSS Puan sisteminin değiştirilmesi nedeniyle o yıla mahsus olarak puan geçerlilik süresi 1 yıla düşürülmüş, sonrasında yeniden normal seyrine dönmüştür. 

KPSS B GRUBU NEDİR?

KPSS-A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Yani, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yoluyla atama yapılmak için ilana çıkılan tüm kadrolar KPSS-B'dir. Buna göre KPSS'nın genel kültür ve genel yetenekten oluşan bölümüne giren her aday bu KPSS-B kadroları tercih işlemine katılabilecektir. Ancak, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarına başvurabilmek için ÖSYM'nin yapacağı KPSS sınavı sonrasında sınavı açan kamu kurumlarınca yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdan da başarılı olmak gerekmektedir. Bu, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları için açılan ilanda, hangi bölüm mezunlarının yazılı ve/veya sözlü sınava katılabileceği belirtilir. Bu ilanda mühendislik bölümüne de yer verilmiş ise aday ilana çıkılan müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrosuna başvurabilir. Burada şu hususu belirtmek gerekmektedir. Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrosuna başvurabilmek için Genel Kültür ve Genel yetenek sınavlarına ek olarak Pazar günü yapılan alan bilgisi sınavlarına (İktisat, Muhasebe, Maliye vb) katılmak gerekmektedir. Bu sınava sadece lisans mezunları girebilmektedir.

Tüm lisans mezunları ya da mezun olabilecek durumda olan tüm adaylar KPSS B Lisans sınavına girebilir. KPSS-B kadrolarına alımlar çift yıllarda yapılır. Bu nedenle; A Gurubu Kadrolar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların 2019 KPSS'ye girmeleri gerekmemektedir. Çift yıl puanları A gurubu, B gurubu ve öğretmenlik atamalarında kullanılmaktadır.

Tek yıllarda yapılan KPSS'ye sadece lisans (4 yıllık) mezunları katılabilirken, çift yıllarda yapılan KPSS'ye lise, ön lisans ve lisans mezunları katılabilmektedir.

B Gurubu (Lisans) Memurluk atamaları “merkezi atamalar” ve “kurumsal atamalar” olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. KPSS sonuç belgesinde bulunan P3 puan türü kullanılarak 2 yıl boyunca yılda iki kere merkezi atamalar yapılır. Kurumsal atamalar da dediğimiz ara atamalar ise kurumların belirleyeceği tarihlerde yapılmaktadır.

B gurubu mesleklerinden birine atanmak isteyen tüm adaylar KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına girmek zorundadırlar.

KPSS A grubu nedir? KPSS B grubu nedir? KPSS A ve B grubu arasındaki farklar nelerdir? Kimler girebilir?

KPSS B MEMURLUK KADROLARI 

A Gurubu kadrolarından farklı olarak tüm lisans bölümleri B Gurubu kadroları oluşturur. Mühendis, mimar, veteriner, psikolog, sosyolog, hemşire, ebe vb. tüm lisans kadrolarıdır.

KPSS P3 Puanıyla Başvuru Yapabileceğiniz Bazı kurum ve Kadroları

• Gümrük Müsteşarlığı

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

• Maliye Bakanlığı

• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Orman Genel Müdürlüğü

• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

• Makina Kimya Endüstrisi

Adalet Bakanlığı Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma…)

• Polislik (POMEM)

• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

KPSS A grubu nedir? KPSS B grubu nedir? KPSS A ve B grubu arasındaki farklar nelerdir? Kimler girebilir?

B GRUBU SINAVLARI KAÇ YILDA YAPILIYOR?

KPSS B  memurluk kadroları için sınav ÖSYM tarafından 2 yılda bir çift yıllarda (2018, 2020, 2022…) yapılmaktadır. Bu kadrolara girmek isteyen lisans mezunu adaylar 2018 yılının Mayıs ayında; Lise (Kasım) – Önlisans (Ekim) mezunu adaylar ise aynı yılın ayında sınava girmeleri gerekmektedir.

KPSS A VE B GRUBU ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Kamukurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

48
30
27
31
31
30
7
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡