Burkina Faso nerede? Nüfusu kaç? Burkina Faso'da hangi dil konuşuluyor? Başkenti neresi? Haritadaki yeri

Burkina Faso nerede? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Burkina Faso Nüfusu kaç? Burkina Faso'da hangi dil konuşuluyor? Başkenti neresi? Haritadaki yeri ve tüm detaylar haberimizde...

Burkina Faso nerede? Nüfusu kaç? Burkina Faso'da hangi dil konuşuluyor? Başkenti neresi? Haritadaki yeri

Burkina Faso nerede? Nüfusu kaç? Burkina Faso'da hangi dil konuşuluyor? Başkenti neresi? Maruz kaldığı terör saldırıları ile sıklıkla gündeme gelen ve en son yaşanan olayda, kuzeyindeki bir köye gerçekleştirilen saldırıda en az 100 sivilin hayatını kaybettiği Burkina Faso, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

BURKİNA FASO NEREDE? BAŞKENTİ NERESİ?

Burkina Faso, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan, denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesidir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Mali, Nijer, Benin, Togo, Gana ve Fildişi Sahili oluşturmaktadır.

Geçmişte Fransa sömürgesi olan ülke 1960 yılında Yukarı Volta adı ile bağımsızlığa kavuşmuştur.

Burkina Faso nerede? Nüfusu kaç? Burkina Faso'da hangi dil konuşuluyor? Başkenti neresi? Haritadaki yeri

Bağımsızlık sonrası dönemde siyasi belirsizlikler neticesinde darbeler yaşanmış, 4 Ağustos 1983 tarihinde Thomas Sankara önderliğinde devrim gerçekleştirilmiş, ülkenin ismi de devrim neticesinde Burkina Faso olarak değiştirilmiştir.

Burkina Faso nerede? Nüfusu kaç? Burkina Faso'da hangi dil konuşuluyor? Başkenti neresi? Haritadaki yeri

Ülkenin başkenti Ouagadougou'dur.

Ülkenin toplamda sahip olduğu 3.193 km sınırın 306 km'si Benin, 584 km'si Fildişi Sahili, 549 km'si Gana, 1.000 km'si Mali, 628 km'si Nijer ve 126 km'si ise Togo ile oluşmaktadır.

Burkina Faso batı Afrika'nın iç kesimlerinde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir kara ülkesi konumundadır. Burkina Faso'nun sahip olduğu 274.200 km²'lik ülke toprağının 400 km² alanı sulak alan durumundadır. Ülke konum olarak Nijer Nehri ile Sahra Çölü'nün güneyinde yer almaktadır. Ülkenin dörtte üçlük bir bölümü düz yüzeylerden oluşmaktadır.

Burada söz konusu olan yüzeyler deniz seviyesinden 250 – 300 m yükseklikte bulunan düz ovaları meydana getirmektedir. Ülke topraklarının üzerinde bulunduğu plato çoğunlukla yer yer tepelerin ve dağ adalarının yer aldığı düzlüklerden, dağlardan ve erozyona direnen yer ile bağlantısı bulunmayan granit kayalardan oluşmaktadır. Ülkenin güneybatı bölümünün yer aldığı kısımlar kumtaşlarının birleşiminde oluşan yer yüzeyi ile kaplı olup, bu alanda 749 m ile ülkenin en yüksek noktasını da oluşturan Tena Kourou dağı yer almaktadır. Ülkenin en alçak noktasını ise 125 m ile Oti nehri oluşturmaktadır.

BURKİNA FASO NÜFUSU KAÇ?

Burkina Faso'da son olarak 2006 yılında gerçekleştirilen resmi sayım sonuçlarına göre 14.017.262 nüfus tespit edilmiştir. 2006 yılından sonra bir daha resmi sayım gerçekleştirilmemiş olup, 2018 tahmini sayım sonuçlarına göre 19,742,715 nüfus belirlenmiştir. Ülke içerisindeki nüfus yoğunluğu 61 kişi/km² düzeyindedir. Ülke nüfusunun büyük bir bölümü başkentte ve ülkenin batısında yer alan Bobo-Dioulasso şehrinde yaşamaktadır.

Burkina Faso nerede? Nüfusu kaç? Burkina Faso'da hangi dil konuşuluyor? Başkenti neresi? Haritadaki yeri

Burkina Faso genç bir nüfusa sahip olup, 2018 tahmini verilerine göre nüfusun %64,47'si 0-24 yaş aralığındadır. Ülkenin sadece %3,16'sı 65 yaş ve üzerindedir.

0-14 yaş: %44.28 (erkek 4,434,908/kadın 4,307,438)
15-24 yaş: %20.19 (erkek 1,980,755/kadın 2,004,763)
25-54 yaş: %28.82 (erkek 2,639,235/kadın 3,051,333)
55-64 yaş: %3.55 (erkek 304,642/kadın 396,072)
65 yaş ve üzeri: %3.16 (erkek 273,031/kadın 350,538)

Şehirde yaşayanların oranı 2019 verilerine göre %30 olan ülkede, nüfusun yıllık artış oranı 2018 tahmini verilerine göre %2,76 düzeyindedir.

Burkina Faso nerede? Nüfusu kaç? Burkina Faso'da hangi dil konuşuluyor? Başkenti neresi? Haritadaki yeri

Ülke genelinde en büyük etnik grubu nüfusun %40'ı ile Mossi etnik grubu oluşturmaktadır. Nüfusun geri kalan kısmını ise birçok etnik grup paylaşmakta olup, burada da Bobolar (%14), Senufolar (%9), Gurmalar (%8) en yüksek nüfus oranına sahip diğer etnik grupları oluşturmaktadırlar.

Ülke genelinde daimi olarak 3200 Fransa vatandaşı da yaşamakta olup, bu sayı projeler kapsamında yardım kuruluşları adına ülkeye gelen Fransızlar ile birlikte 20.000 kişiyi bulabilmektedir. Burkina Faso'da ayrıca Lübnan'dan gelen yaklaşık 600 kişilik bir toplulukta yaşamaktadır.

Burkina Faso nerede? Nüfusu kaç? Burkina Faso'da hangi dil konuşuluyor? Başkenti neresi? Haritadaki yeri

BURKİNA FASO İKLİMİ

Ülkenin kuzeyden güneye doğru olan uzantısında Sahel ile Sudan kuşakları arasında yaşanan geçiş kendisini bitki örtüsü üzerinde de göstermektedir. Kuzey bölgelerde yer alan Sahel kuşağı ülke topraklarının %25'i üzerinde etkili olmaktadır. Bu bölgelerde genel itibarıyla kurak bir iklim hakimdir. Yıl boyunca neredeyse iki aydan daha az bir süre yağan yağmur bıraktığı ortalama yağış miktarı ile 300 mm'nin altındadır. Ülkenin geri kalan bölümünün büyük bir bölümünde Sudan-Sahel iklimi hakimdir. Bu iklimde yağmur dönemleri dört ila beş ay arasında sürmektedir. Ülkenin güney bölgelerinde hakim olan Sudan kuşağında ise yağmur sezonu altı ay kadar sürebilmekte ve yıllık ortalama 1300 mm yağış bırakabilmektedir. Ülke genelinde hava sıcaklıkları 25 °C ila 30 °C arasında yer almakta olup, yine ülke genelinde bugüne kadar ölçülen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar 5 °C (1971) ile en düşüğü ve 46 °C (1975) ile en yükseği olmak üzere Markoye'de ölçülmüştür. Burkina Faso genelinde Mart ve Nisan ayları sıcaklıkların en yüksek değerlerde ölçüldüğü, Ocak ve Şubat ayları ise ülke genelinde hava sıcaklıkların en düşük değerde ölçüldüğü aylar konumundadır.

BURKİNA FASO'DA HANGİ DİL KONUŞULUYOR?

Ülkenin Fransa sömürgeciliğinden kurtularak bağımsızlığını ilan etmesi sonucu ülkenin resmi dili koloni ülkesi Fransa'nın dili olan Fransızca seçilmiştir. Son dönemde Fransızca kullananların oranı artsa da bu dili anadili olarak konuşanlar ülke genelinde azınlıkta bulunmaktadırlar. Ülke genelinde yerel diller olan Mòoré, Fulfulde ve Dioula dilleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

Burkina Faso nerede? Nüfusu kaç? Burkina Faso'da hangi dil konuşuluyor? Başkenti neresi? Haritadaki yeri

Özellikle ülkenin batı bölgelerinde Dioula dili hem günlük hayatta hem de ticari hayatta yoğun olarak konuşulmaktadır. Bu yerel dillerin haricinde Arapça da ticari hayatta kullanılmakta olup, Bissa, San, Boboda, Gurma, Lobiri, Koromfe ve Bwamu gibi Nijer-Kongo dilleri de ülkenin geri kalan kısımlarında yaygın bir şekilde konuşulmaktadır.

Burkina Faso nerede? Nüfusu kaç? Burkina Faso'da hangi dil konuşuluyor? Başkenti neresi? Haritadaki yeri

BURKİNA FASO DİNİ

Burkina Faso genelinde yerel etnik dinlere inananların oranı günümüzde de yüksek oranda gözlemlenebilmektedir. Yerel dinlere inananların oranı %15 seviyesinde bulunmaktadır. Mossilerin yerel dininde tanrı olarak kabul edilen Wẽnde dünyayı yarattıktan sonra yeniden insan olarak dünyaya geri geldiği inancı hakimdir. Söz konusu ilahın çeşitli dönemlerde de farklı mekanlarda farklı boyut ve şekillerde dünyada bulunduğuna inanılmaktadır.

Burkina Faso nerede? Nüfusu kaç? Burkina Faso'da hangi dil konuşuluyor? Başkenti neresi? Haritadaki yeri

Ülke genelinde uzun süre Mossilerin kuzeyden başlayarak yayılan İslamiyete direnci 18. yüzyılda Mossi krallığı olan Wogodogo Krallığı'nın kralı Moogo naaba Doulgou'nun İslamiyeti seçmesi neticesinde kırılmış ve ülke genelinde İslami inançlara göre yaşamını idame ettirenlerin oranında artış gözlemlenmiştir. Günümüzde ülkede hakim olan din İslamiyet olup, nüfusunun %60,5'i bu inanca göre yaşamını sürdürmektedir. Hristiyan dinine inananların oranı %23,2 düzeyinde olup, bu oran içerisinde Katolik mezhebine mensup Hristiyanların oranı %19, Protestan mezhebine mensup olanların orası ise %4,2 seviyesindedir.

Burkina Faso nerede? Nüfusu kaç? Burkina Faso'da hangi dil konuşuluyor? Başkenti neresi? Haritadaki yeri

BURKİNA FASO BAYRAĞI

Burkina Faso nerede? Nüfusu kaç? Burkina Faso'da hangi dil konuşuluyor? Başkenti neresi? Haritadaki yeri

BURKİNA FASO HARİTADAKİ YERİ

Burkina Faso nerede? Nüfusu kaç? Burkina Faso'da hangi dil konuşuluyor? Başkenti neresi? Haritadaki yeri

Burkina Faso nerede? Nüfusu kaç? Burkina Faso'da hangi dil konuşuluyor? Başkenti neresi? Haritadaki yeri

6
0
1
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
Son Haberler
2024 Kto Karatay Üniversitesi Mimarlık Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204010475
2024 Kto Karatay Üniversitesi Mimarlık Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204010475
2024 Demiroğlu Bilim Üni. Ebelik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202650611
2024 Demiroğlu Bilim Üni. Ebelik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202650611
2024 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205410405
2024 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205410405
2024 Ada Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 301410035
2024 Ada Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 301410035
Çok Okunanlar
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Zincir marketler kurban fiyatlarını açıkladı! CarrefourSA , A101, ve Migros kurbanlık fiyat listesi 2024
Zincir marketler kurban fiyatlarını açıkladı! CarrefourSA , A101, ve Migros kurbanlık fiyat listesi 2024
Yıldız Tilbe, baş örtüsü takarak yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı: 'Ne güzel olmuşsun Yıldız'ım ya'
Yıldız Tilbe, baş örtüsü takarak yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı: 'Ne güzel olmuşsun Yıldız'ım ya'
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı