Şişli Belediyesinden Zabıta alımı! Başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar? Başvuruda istenen belgeler?

Şişli Belediyesinden Zabıta alımı! Başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Şartları? Başvuruda istenen belgeler? Şişli Belediyesi 25 Zabıta Memuru alımı yapacaklarını duyurmasının ardından başvuru şartları ve başvuruda istenecek belgeler gündeme geldi.

Şişli Belediyesinden Zabıta alımı! Başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar? Başvuruda istenen belgeler?

Şişi Belediye Başkanlığı tarafından açılan Zabıta Memuru alımları başlıyor. Başvurular 17 Ağustos - 01 Ekim 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 09:00-17:30 arasında) aşağıda istenen belgeler ile birlikte bizzat kuruma giderek yapılacak. Peki Zabıta alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar? Başvuruda istenen belgeler? KPSS'den 65 puan almayı başaranların başvuru yapabilecekleri alım ilanına ilişkin detaylar haberimizde...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
• Aşağıda istenen başvuru belgelerini 17 Ağustos - 01 Ekim 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 09:00-17:30 arasında) Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No. 8- 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.
• Başvurular şahsen yapılacak olup,  posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyeceği bildirildi.

Şişli Belediyesinden Zabıta alımı! Başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar? Başvuruda istenen belgeler?

SINAVLAR NEREDE YAPILACAK?

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacağı açıklandı. Sözlü ve uygulamalı sınav 26 Ekim 2020 günü saat 09.00’ da başlamak üzere Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 8 - 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası 5 kat Brifing Salonunda uygulanacak. Sözlü ile uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün sınava devam edilecek.

Şişli Belediyesinden Zabıta alımı! Başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar? Başvuruda istenen belgeler?

 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunmak için aşağıdaki şartlara sahip olmak gerekiyor.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Şişli Belediyesinden Zabıta alımı! Başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar? Başvuruda istenen belgeler?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NELER?

Sınava başvuru esnasında istenilen belgeler şöyle;

 • Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (http://www.sisli.bel.tr) temin edeceklerdir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 •  KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS sonuç belgesi,
 • 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡