Astsubay Nasıl Olunur, Hangi Sınava Girilir? 2022 Astsubay Olma Şartları!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde astsubay olmak isteyenler yapmaları gerekenleri araştırıyor. Peki Astsubay nasıl olunur, hangi sınava girilir? 2022 astsubay olma şartları ve merak edilenler haberimizde...

Astsubay Nasıl Olunur, Hangi Sınava Girilir? 2022 Astsubay Olma Şartları!

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığına bağlı olan Jandarma, Sahil Güvenlik bünyesinde astsubay olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Özellikle bu kişilerin belirli şartları sağlaması sonrası yapılan sınavları geçecek akabinde ise eğitim sürecini tamamlayıp astsubay olacaklar. Peki Astsubay nasıl olunur, hangi sınava girilir? 2022 astsubay olma şartları nelerdi? İşte detaylar...

Astsubay Nasıl Olunur, Hangi Sınava Girilir? 2022 Astsubay Olma Şartları!

ASTSUBAY NASIL OLUNUR, HANGİ SINAVA GİRİLİR 2022 ?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde astsubay olmak isteyenlerin 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az iki yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlaması aranmaktadır. Söz konusu şart kadın ve erkek adaylar için aynıdır.

Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere, kılavuzda gösterilen kontenjan ve kaynak okullarına göre (Kaynak okullar listesinde yer alan programlar ile aynı müfredata sahip olan ve YÖK tarafından denkliği onaylanan diğer Fakülte/Yüksekokul bölümleri mezunları da ilgili sınıf kontenjanı için başvurabileceklerdir.) mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek ve kadın adaylardan;

1. Temin Kılavuzunda ilan edilen sınavlardan yine kılavuzda belirtilen taban puan ve üzerinde puan alanlar,

2. En az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

3. Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında "yedek subay/yedek astsubay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar.),

4. Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenler başvurabileceklerdir.

Astsubay Nasıl Olunur, Hangi Sınava Girilir? 2022 Astsubay Olma Şartları!

2022 ASTSUBAY OLMA ŞARTLARI

2022 yılında astsubay olacak kişilerin taşıması gereken özellikler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlendi.

Astsubay olma şartları şunlardır:

1. Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68'inci maddesi ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak. Bunlar:

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

c. Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

ç. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

d. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında olumlu sonuç almak,

e. Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

f. Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,

g. Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

ğ. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

h. Hakkında yedek subay/yedek astsubay olamaz kararı bulunmamak.

2. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

3. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

4. 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesindeki diğer şartlara sahip olmak.

Astsubay Nasıl Olunur, Hangi Sınava Girilir? 2022 Astsubay Olma Şartları!

ÖĞRENİM İLE İLGİLİ ŞARTLAR

1. Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların Başvuru Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabul edilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarak kabul edilmeyecektir.),
2. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın
Başvuru Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim
Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar,

YAŞ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar, Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar,

SAĞLIK İLE İLGİLİ ŞARTLAR

1. Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde'' belirtilen,

Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylardan;

a. Muharip Sınıflar İçin; 'EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur',

b. Yardımcı Sınıflar İçin; ?EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) Nolu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur?, kararlı sağlık raporunu almak üzere sevk edilecek, ayrıca ilave olarak kılavuzda belirtilen sınıflar için başvuruda bulunan adaylardan ?SAT/SAS/1inci Sınıf Dalgıç Olur?, ?Denizaltıcı Olur? kararlı sağlık raporu da talep edilecektir.

NOT: Deniz Piyade adayları, Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi'nden sonra askeri eğitim kapsamında, SAT (Sualtı Taarruz), SAS (Sualtı Savunma) ve 1'inci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kurslarından birisine gönderilecektir. Bu nedenle adayların çok iyi derecede yüzme biliyor olması gerekmektedir.

2. U/H Teknisyeni sınıfı astsubay adayları sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Madde 64 gereği uçuş ekibi adaylarının sahip olması gereken sağlık niteliklerini taşıdıklarına yönelik "Kategori-2 Hava Araçlarında Görevli Olarak Uçar'' sağlık raporu alacaktır.
3. Hava Piyade [Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel (AKİP) Astsubayları] sınıfı adaylar "Kategori-2 Hava Araçlarında Görevli Olarak Uçar'' ve ''Kurbağaadam Olur'' kararlı sağlık raporu alacaktır.
4. Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı ''Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde'' belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir.

2. Kılavuzda belirtilen branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,

3. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,

4. Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasbedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,

5. Belirlenecek sınıflara başvuracak adaylar için KPSS şartı aranmaksızın MSB'lığınca yapılacak Genel Kültür sınavı ile Uygulama Sınavlarında başarılı olmak,

6. Yedek subaylar/yedek astsubaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği Kılavuzda bulunan ''Muvazzaf Astsubay Olur'' nitelik belgesini almış olmak,

8. Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği Kılavuzda bulunan ''Muvazzaf Astsubay Olur'' nitelik belgesini almış olmak,

9. Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden örneği Kılavuzda bulunan uygun onaylı nitelik belgesi almak,

10. Yedek subay/yedek astsubay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olmak.

Astsubay Nasıl Olunur, Hangi Sınava Girilir? 2022 Astsubay Olma Şartları!

ASTSUBAY BAŞVURUSU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

1. Alım faaliyeti Başvuru Kılavuzunda belirtilen dönemde yapılacaktır. Adaylar başvurularını Kılavuzda belirtilen tarihe kadar, Milli Savunma Bakanlığının www.personeltemin.msb.gov.tr www.msb.gov.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası (aday numarası) kullanılacaktır.

3. Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. KİMLİK NUMARASI ve ADI, SOYADI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

4. Başvurusu kabul edilen adaylara belirlenecek sınav merkezlerinde uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

5. Asıl başvurular; başvurusu kabul edilerek adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

BAŞVURUNUZ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?

Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

ASTSUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR? (HALEN ASKERLİK YAPANLAR İÇİN)

1. Başvurusu kabul edilen halen silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, kısa dönem erbaş, erbaş veya er olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında "yedek subay/yedek astsubay olamaz" kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.

2. TSK'da istihdam edilenler ile yedek subay/yedek astsubay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.

3. Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (fiziki yeterlilik testi ve mülakat) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.

4. Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır. NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında "astsubay olmaya layıktır" nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması "sicil tam notunun % 85'inin altında olanlara", başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

Astsubay Nasıl Olunur, Hangi Sınava Girilir? 2022 Astsubay Olma Şartları!

ASTSUBAY SINAV AŞAMALARI

Astsubay başvuru şartları kabul edilen adaylar, Milli Savunma Bakanlığınca o yıl için yayımlanan Muvazzaf Astsubay Başvuru Kılavuzunda belirtilen sınav aşamalarına katılır.

1. Genel Kültür Sınavı (Başvuru Kılavuzunda belirtilen sınıflara yapılacak başvurular için),

2. Evrak Kontrol,

3. Fiziki Değerlendirme,

4. Kişilik Değerlendirme Testi,

5. Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

6. Mülakat Sınavı,

7. Yüzme Testleri [Kılavuzda belirtilen sınıfları için],

8. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),

9. Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Teknisyeni sınıfı için),

10. Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri

11. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

ASTSUBAY KİLO VE BOY SINIRI

Astsubay olmak için kilo ve boy sınırı vardır. Bu şartları sağlayan adaylar girdikleri sınavlarda başarılı olmaları durumunda astsubay olabilirler.

19 ALTI YAŞ GRUBU BOY KİLO STANDARTLARI

TABLO - 3

Yaş

Ölçü

En Alt (Dahil)

En Üst (Dahil)

15

cm

152,5

182,5

kg

39,5

77,6

15,5

cm

155,5

184

kg

42,1

79,5

16

cm

158

185

kg

44,9

80,8

16,5

cm

161

186

kg

47,4

82

17

cm

162

186

kg

49,4

82,7

17,5

cm

162

186

kg

50,4

83

18

cm

163

187

kg

51

84

19 YAŞ VE ÜZERİ GRUBU BOY-KİLO STANDARTLARI

TABLO - 3

Boy (cm)

Ağırlık Alt Sınır (Kg)

Ağırlık Üst Sınır (kg)

164

51

72

165

52

72

166

52

72

167

53

73

168

54

73

169

54

74

170

55

75

171

56

76

172

56

77

173

57

78

174

58

79

175

58

80

176

59

81

177

60

81

178

60

82

179

61

83

180

62

84

181

62

85

182

63

86

183

64

87

184

64

88

185

65

89

186

66

90

187

66

91

188

67

92

189

68

93

190

69

94

191

70

95

192

70

96

193

71

97

194

72

98

195

72

99

196

73

100

197

74

101

198

75

102

199

75

103

200

76

104

201

77

105

202

78

106

203

78

107

204

79

108

205

80

109

206

81

110

207

81

111

208

82

112

209

83

114

210

84

115

ASTSUBAY MYO KAÇ YIL 2022?

Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim 2 yıldır. Adaylar 2 yıllık temel eğitimlerin ardından astsubay olarak görev yapmaya başlar.

JANDARMA ASTSUBAY NASIL OLUNUR?

Jandarma'da astsubay olarak görev almak için Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden alımları takip ederek başvuru yapmanız ve sınavları geçmeniz gerekmektedir.

Başvuru yapmak için en az 2 yıllık önlisans mezunu olmanız gerekmektedir.

YEDEK ASTSUBAY NASIL OLUNUR?

Yedek astsubaylar askerlik süreci boyunca 2 ay eğitim alır, 10 ay ise astsubay olarak maaş alırlar. Bu kişilerin başvuru sürecinde taşıması gereken şartlar vardır. Bunlardan en önemlisi 2 veya 4 yıllık üniversite mezunu olmalarıdır.

YEDEK ASTSUBAY ŞARTLARI NELERDİR?

Lise veya dengi okullardan ve 2 yıllık ya da 4 senelik fakültelerden mezun olmak ilk şarttır.

Yaş şartını sağlıyor olmak gerekir.

Ağız diş yapısının kusursuz olması istenir.

Fiziken vücut yapısının sağlam ve düzgün olması ve herhangi vücut sorunun olmaması gerekmektedir.

Vücutta hiçbir şekilde dövme, çizik, yanık yara izi, ameliyat izi vb. gibi kusurların olmaması,

TSK’nın belirlemiş olduğu boy ölçü oranına sahip olma.

Erkek adayların 1.64 cm, kadın adayların 1.58 cm boy şartını taşıması beklenir. Şartları taşıyorsanız başvuru yapabilirsiniz.

4 yıllık üniversite mezunlarının yaş şartı 28 yaş üstü olmamaktır

2 yıllık önlisans mezunu olanların yaş şartı 26 yaş üstü olmamaktır.

Yedek Astsubay Eğitim Şartı: Lise veya dengi okullardan ve 2 yıllık ya da 4 senelik fakültelerden mezun olmak ilk şarttır.

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay

ASTSUBAYLAR KAÇ YIL GÖREV YAPAR?

Muvazzaf astsubaylar 15 yıllık sözleşme imzalamaktadır. Astsubaylar sözleşme sürecindeyken ayrılmak isterlerse tazminat ödemek durumundadırlar.

ASTSUBAY YAŞ ŞARTI, SINIRI KAÇ 2022?

Astsubay olmak isteyenler için yaş sınırı vardır. Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak, daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak şartları aranmaktadır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2024 Cuma | Boğa strese, yengeç sağlığa, kova finansal konularına dikkat!
Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2024 Cuma | Boğa strese, yengeç sağlığa, kova finansal konularına dikkat!
Elbisesiyle Filistin’e destek vermişti: Cate Blanchett’un kim olduğu merak ediliyor…
Elbisesiyle Filistin’e destek vermişti: Cate Blanchett’un kim olduğu merak ediliyor…
Ziraat Türkiye Kupası, İstanbul’da kaldı: Kupa galibi Beşiktaş oldu
Ziraat Türkiye Kupası, İstanbul’da kaldı: Kupa galibi Beşiktaş oldu
Motorlu kara taşıtlarında büyük düşüş: TÜİK, Nisan ayı verilerini aktardı…
Motorlu kara taşıtlarında büyük düşüş: TÜİK, Nisan ayı verilerini aktardı…
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2024 Cuma | Boğa strese, yengeç sağlığa, kova finansal konularına dikkat!
Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2024 Cuma | Boğa strese, yengeç sağlığa, kova finansal konularına dikkat!
Bugün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur yağacak mı? Meteoroloji 23 Mayıs 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumunu açıkladı
Bugün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur yağacak mı? Meteoroloji 23 Mayıs 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumunu açıkladı
''Devlet Bu yükü neden çeksin?'' 23 Mayıs Perşembe tüm gazete manşetleri
''Devlet Bu yükü neden çeksin?'' 23 Mayıs Perşembe tüm gazete manşetleri
O ne ayakmış öyle! Pınar Altuğ'un ayakkabısının fiyatını duyanlar şaştı kaldı!
O ne ayakmış öyle! Pınar Altuğ'un ayakkabısının fiyatını duyanlar şaştı kaldı!
Yorumlananlar
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Bakan Uraloğlu açıkladı!  Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!