19 Kasım 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 19 Kasım 2019 Tarihli ve 30953 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı mı?

19 Kasım 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

19 Kasım 2019 Tarihli ve 30953 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?
 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği
–– Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik
–– Erzincan Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2019/48, K: 2019/74 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2018/150, K: 2019/79 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2019 Tarihli ve 2016/2884 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19 Kasım 2019 Resmi Gazete Kararları!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡