Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli personel alımı başladı 2021! OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde istihdam edilecek 47 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bunun ardından "Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli personel alımı 2021! OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?" soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli personel alımı başladı 2021! OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde laborant, mühendis, büro personeli, biyolog, tekniker ve destek personeli olmak isteyen adayların gündeminde şu günlerde OGM'nün yayımladığı 47 sözleşmeli personel alımı duyurusu var. Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışmak isteyen adaylar "Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli personel alımı 2021! OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli personel alımı 2021! OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2021!

Orman Genel Müdürlüğü, 47 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. OGM bünyesinde çalışacak   laborant, mühendis, büro personeli, biyolog, tekniker ve destek personeli  için alımlar Ekim ayında başlıyor. Personel alımı için başvurular 11-20 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli personel alımı 2021! OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NEDİR?

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4- Adaylar başvuru tarihinin son günü (20/10/2021) itibariyle Genel ve Özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli personel alımı 2021! OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

2.ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1 – 2020 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

2- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için; -En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli personel alımı 2021! OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

3.BAŞVURU İŞLEMLERİ

Adaylar 11/10/2021-20/10/2021 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 20/10/2021 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir. Her aday EK-2’de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir. Adaylar Ek-2’de yer alan pozisyonlar için en fazla10 adet tercihte bulunabilecektir.

Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli personel alımı 2021! OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

4.YERLEŞTİRME İŞLEMİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru formunu online olarak dolduran adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını 27/10/2021 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir. Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Sistem tarafından yapılan yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü sonucunda adayların başvuru şartlarını sağlama durumlarına göre kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmamaktadır. Ayrıca yedek yerleştirme yapılmayacaktır. Bu nedenle genel ve özel şartları taşıyan adayların başvuruda bulunması önem arz etmektedir.

İrtibat Telefonları: 0312 296 38 73 – 0312 296 38 31 – 0312 296 39 19 – 0312 296 39 10

Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli personel alımı 2021! OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

Ogm Sözleşmeli Personel Alımı İlleri Ve Sayıları Gösterir Liste_Ek_2.pdf

Ogm Sözleşmeli Personel Alımı Pozisyon Ve Program Adları_Ek_1.pdf

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN