Göç İdaresi KPSS 65 puanla 6000 TL personel alıyor! Göç İdaresi 1309 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı!

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2021 yılında 1309 sözleşmeli personel alımı yapacak. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alım ilanda maaşlar ve başvuru şartları da belirtildi. Göç İdaresi işçi alımı başvuruları "www.icisleri.gov.tr" internet adresinden 21 Haziran 2021 tarihi itibariyle başladı. Peki, sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Göç İdaresi personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Göç İdaresi KPSS 65 puanla 6000 TL personel alıyor! Göç İdaresi 1309 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı!

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal çalışmacı, şoför, avukat, güvenlik görevlisi olmak üzere çeşitli kadrolara toplam 1309 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurmak isteyen adayların KPSS'den en az 65 puan almış lise, ön lisans ve ya lisans mezunu olması gerekiyor.  İşte, Göç İdaresi personel alımı başvuru detaylar...

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular 21-25 Haziran 2021 günleri arasında www.icisleri.gov.tr internet adresinden alınacak. Sözleşmeli olarak alınacak 1309 personel için son başvuru günü saat 17.00'de sona erecek. Başvurular sadece online yapılacaktır.

GÖÇ İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Göç İdaresi KPSS 65 puanla 6000 TL personel alıyor! Göç İdaresi 1309 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı!

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR

Göç İdaresi KPSS 65 puanla 6000 TL personel alıyor! Göç İdaresi 1309 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı!

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

1-  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  değişik  48  inci  maddesinin  (A)  bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
d)  53  üncü  madde  hükümleri  saklı  kalmak  kaydı  ile  görevini  devamlı  yapmasına  engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 
2-  Giriş  (Sözlü)  sınavının  yapıldığı  yılın  ocak  ayının  birinci  günü  itibarıyla  35  yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
 
3- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 
4- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans  mezunları  için  KPSSP  (3),  ön  lisans  mezunları  için  KPSSP  (93)  ve  lise  mezunları  için KPSSP (94) puan türünden en az 65 (altmış beş) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak  olan  puan  sıralamasına  göre  ilan  edilen  pozisyon  sayısının  4  (dört)  katı  adayın içerisinde bulunmak,
 
5- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir il veya  Genel  Müdürlük  merkez  teşkilatına  yapılacaktır.  Birden  fazla  pozisyon  unvanına  veya birden fazla ile ya da il ile birlikte merkez teşkilatına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak  görev  yapmakta  iken  sözleşmesi  feshedilen  adayların  başvuru  tarihi  itibarıyla  bir  yıllık bekleme  süresini  tamamlamış  olmaları  gerekmektedir.  (Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına İlişkin  Esasların  Ek-1  inci  maddesinin  dördüncü  fıkrasının  (a),  (b)  ve  (c)  bentlerine  göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)
 
ORTAK ŞARTLAR
 
Avukat,  Sosyal  Çalışmacı,  Destek  Personeli  (Şoför)  ve  Koruma  ve  Güvenlik  Görevlisi pozisyonlarından herhangi  birine başvuruda bulunacak adayların  aşağıdaki  her pozisyon  unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak;
 
a)  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarında  herhangi  bir  4/B  sözleşmeli  pozisyonda  çalışanların, başvuruda  bulunmak  istedikleri  sözleşmeli  pozisyon  unvanı  ile  halen  görev  yaptıkları  4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,
 
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi   feshedilen   adayların,   fesihten   önce   görev   yaptıkları   4/B   sözleşmeli   personel pozisyonuyla   aynı   unvanlı   pozisyona   başvuruda   bulunmaları   halinde,   son   müracaat   tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 
ÖZEL ŞARTLAR
 
1- AVUKAT

 
a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak,
b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
 
2- SOSYAL ÇALIŞMACI
 
a)   Sosyal   Hizmet,   Sosyal   Hizmetler   veya   Sosyal   Çalışmalar   lisans   programlarının birinden mezun olmak.
 
3- DESTEK PERSONELİ (Şoför)
 
a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
b)  E  sınıfı  sürücü  belgesine  sahip  olmak  (ya  da  Karayolları  Trafik  Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak),
c) 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına engel bir durumunun olmaması,
 
4- KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
 
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
c)  5188  sayılı  Özel  Güvenlik  Hizmetlerine  Dair  Kanunun  10  uncu  maddesinde  sayılan şartlara haiz olmak,
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla,  17’den  az  olmamak,  (Örneğin;180  cm  boyunda  olan  bir  adayın  kilosunun  80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
e)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  bulunmamak,  bedensel özürlü  olmamak,  şaşılık,  körlük,  topallık,  işitme  kaybı,  çehrede  sabit  eser,  uzuv  noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
f) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması, gerekiyor. 

Göç İdaresi KPSS 65 puanla 6000 TL personel alıyor! Göç İdaresi 1309 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
Son Haberler
Başkan Şadi Yazıcı futbolun efsanelerini Tuzlalı gençlerle buluşturdu
Başkan Şadi Yazıcı futbolun efsanelerini Tuzlalı gençlerle buluşturdu
Cumhur ittifakının Kartal Belediye Başkan adayı mimar Hüseyin Karakaya spor kulüpleriyle bir araya geldi
Cumhur ittifakının Kartal Belediye Başkan adayı mimar Hüseyin Karakaya spor kulüpleriyle bir araya geldi
Erzurumlular Ahmet Cin'i bağrına bastı  tam destek verdi
Erzurumlular Ahmet Cin'i bağrına bastı tam destek verdi
Ahmet Cin Pendik'i uçuracak ikinci dönem yeni projelerini 24 Şubat’ta açıklıyor
Ahmet Cin Pendik'i uçuracak ikinci dönem yeni projelerini 24 Şubat’ta açıklıyor
Çok Okunanlar
Gemlik'teki deprem anı, marketteki kameralara böyle yansıdı!
Gemlik'teki deprem anı, marketteki kameralara böyle yansıdı!
Tansu Çiller İstanbul'da Murat Kurum'u desteklediğini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu
Tansu Çiller İstanbul'da Murat Kurum'u desteklediğini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Türkiye, TOBB’da ev sahipliği yaptığı, ABD Yeşil Teknoloji heyetleri ile bir araya geldi
Türkiye, TOBB’da ev sahipliği yaptığı, ABD Yeşil Teknoloji heyetleri ile bir araya geldi
Yorumlananlar
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar