Kur’an-ı Kerim’i diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikleri nelerdir?

Hz. Peygamber (s.a.s.)’e Cebrâil aracılığıyla Arapça olarak indirilen ve bize kadar hiçbir değişikliğe uğramaksızın tevâtür yoluyla gelen Kur’an-ı Kerim’i diğer kutsal kitaplardan ayıran birçok özellikten bahsedilebilir.

Kur’an-ı Kerim’i diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikleri nelerdir?

Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla Arapça olarak indirilen ve bize ka­dar tevâtür yoluyla gelen Kur'an'ı diğer kutsal kitaplardan ayıran ve eşsiz kılan özelliklerin başlıcaları şunlardır:

 1. Kur’an-ı Kerim’in hem lafzı yani ifadeleri hem içeriği mucizedir.
 2.  Kur’an-ı Kerim Hz. Peygamber (s.a.s.)’e toptan değil, zamanın ve olayların akışına göre parça parça indirilmiştir.
 3.  Kur’an-ı Kerim, en son kutsal kitaptır ve ondan sonra başka bir ilâhî kitap gelmeyecektir.
 4. Kur’an, bize kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiş, kıyamete kadar da bu vasfının koruyacaktır.
 5. Kur’an-ı Kerim’in kapsadığı yüce gerçekler kıyamete kadar bütün insanların ve çağların ihtiyacını karşılayacak değerdedir.
 6. Kur’an-ı Kerim kolayca ezberlenebilir karakterdedir. Nitekim tarih boyunca yüz binlerce insan onu ezberlemiştir.
 7.  O, Peygamberimiz'e diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi toptan değil, zamanın ve olayların akışına göre âyetler ve sûreler halinde indirilmiştir.
 8.  Kur'an, en son kutsal kitaptır ve ondan sonra başka bir ilâhî kitap gelmeyecektir. Getirdiği hükümler ve bunların geçerliliği kıyamete kadar sürecektir.
 9.  Kur'an, bize kadar hiç bozulmaya ve değiştirilmeye uğramadan gel­miş, kıyamete kadar da öyle kalacaktır.
 10.  O, Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu gösteren mûcizelerin en büyüğü ve sürekli olanıdır.
 11.  Kur'an'ın kapsadığı yüce gerçekler kıyamete kadar bütün insanların ve çağların ihtiyacını karşılayacak değerdedir. Bilimin ve aklın, ondaki ger­çeklerde çelişki bulacağı bir zamanın gelmesi düşünülemez.
 12.  Kur'an'ın bir başka üstünlüğü kolayca ezberlenebilmesidir. Bu özellik tarihte hiçbir kitaba nasip olmamıştır.
 13.  Kur'an, aynı zamanda başka din mensupları arasındaki ihtilâfları çö­züme kavuşturacak bir özelliğe sahiptir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

886
93
162
35
48
173
1004
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡