Cuma Namazı Nasıl Kılınır? Adım Adım Cuma Namazı Kılınışı Tarifi Diyanet!

Cuma namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, cuma namazı kaç rekattır, cuma namazında hangi dualar okunur? işte tüm bu sorularınızı Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre size adım adım anlatacağız. Bu içeriği faydalı bulmanız halinde bize de dua etmeyi lütfen unutmayın...

Cuma Namazı Nasıl Kılınır? Adım Adım Cuma Namazı Kılınışı Tarifi Diyanet!

Cuma namazı İslam dininin en önemli ibadetlerinden biridir. Bu namaz, öğle namazının yerine kılınır ve en az üç erkeğin bulunduğu bir ortamda cemaatle kılınır. Bu bağlaamda camide cuma namazını eda edecek ve cuma namazını kılınışını yeniden hatırlamak isteyenler Cuma namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, cuma namazı kaç rekattır, cuma namazında hangi dualar okunur? sorularına yanıt arıyor. Diyanet işleri başkanlığı kaynaklarına göre bu içeriği hanefi mezhebine göre aktaracağız.

Cuma namazı, Müslümanlar arasında bir araya gelmek, birbirleriyle bağ kurmak ve birlikte ibadet etmek için önemli bir fırsattır. Bu namaz, camilerin en kalabalık günüdür ve insanlar için birçok fayda sağlar.

Cuma namazı kaç rekattır? - Diyanet

Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere on rekâttır. İlk önce dört rekat ilk sünneti kılınır, ardından iki rekat farzı imamla birlikte kılınır ve son olarak dört rekat son sünnet kılınır.

Cuma namazı ne zaman kılınır?

Cuma namazı, İslam dininde öğle namazının yerine kılınan ve haftalık olarak cuma günü gerçekleştirilen bir namazdır. İslam takvimine göre her haftanın cuma günü, öğle vaktinde kılınması gereken bir namazdır.

Cuma namazı nasıl kılınır?

İlk önce cuma namazının dört rekât olan ilk sünneti kılınır.

İlk sünnete şöyle niyet edilir:

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya.”

Cumanın ilk sünnetinin kılınışı, aynen öğle namazının dört rekât sünneti gibidir.

Niyet edilir, erkekler ellerini kulak hizasına, kadınlar göğüs hizasına kaldırır ve "Allahuekber" diyerek tekbir alır ve yine eller erkeklerde göbek, kadınlarda göğüs hizasına sağ el sol elin üstüne gelecek şekilde bağlanır.

Sırasıyla;

Cuma Namazı Birinci rekat:

 1. Niyet
 2. Sübhaneke duası
 3. Euzü Besmele
 4. Fatiha Suresi
 5. Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur

"Allahuekber" diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, rükuda 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. "Semiallahu Limen Hamideh" denilerek rükudan kalkılır ve "Rabbena Lekel Hamd" denilir.

Tekrar "Allahuekber" denilerek secdeye gidilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir. Secdede 3 defa "Sübhane Rabbiyel Âlâ" denilir. Birinci secdeden "Allahuekber" denilerek oturulur ve ardından "Allahuekber" denilerek tekrar secdeye gidilir ve "Allahuekber" denilerek ikinci rekata kalkılır.

Cuma Namazı İkinci rekat:

 1. Besmele
 2. Fatiha Suresi
 3. Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur

Rüku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz "Tahiyyat"a oturulur. Burada "Ettehiyyatü" duası okunur. "Allahuekber" denilip üçüncü rekata kalkılır.

Cuma Namazı Üçüncü rekat:

 1. Besmele
 2. Fatiha Suresi
 3. Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur
 4. rüku ve secde yapılır, dördüncü rekata kalkılır.

Cuma Namazı Dördüncü rekat:

 1. Besmele
 2. Fatiha Suresi
 3. Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur

Rüku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz "Tahiyyat"a oturulur. Burada "Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena" duaları okunur ve "Esslamü aleyküm ve rahmetullah" denilerek baş, önce sağa (omuza bakılarak) sonra sol tarafa çevrilerek selam verilir ve cuma namazının sünneti tamamlanır.

Sünnet kılındıktan sonra imam-hatip minbere (hutbe okunan yere) çıkar ve oturur. Bundan sonra camiin içinde bir ezan (iç ezan) daha okunur.

Hutbe bitince ikamet getirilir ve cumanın iki rekât farzı cemaatle kılınır.

Cuma namazının farzına nasıl niyet edilir?

İmamın arkasındaki cemaat şöyle niyet eder:

"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum imama."

Cuma Namazı Nasıl Kılınır? Adım Adım Cuma Namazı Kılınışı Tarifi Diyanet!

Cuma namazının farzı nasıl kılınır?

Cuma Namazı Farzı 1. Rekat

 1. İmam ve cemaat; Niyet eder, ve hoca allahu Ekber dedikten sonra eller bağlanır.
 2. Cemaat içinden sessizce herkes Sübhaneke duasını okur.

İmam içinden "Euzü Besmele" çeker
Açıktan Fatiha Suresi ve zammı sure okur. Bu esnada imama uyan cemaat dinler.

İmam sesli olarak "Allahuekber" der ve hep birlikte eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, rükuda imam ve cemaat sessizce 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azim" der.
İmam açıktan "Semiallahu Limen Hamideh" der rükudan kalkılır ve imam ve cemaat sessizce "Rabbena Lekel Hamd" derler.

İmam tekrar sesli bir şekilde "Allahuekber" der ve hep birlikte secdeye gidilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

Secdede 3 defa yine herkes sessizce "Sübhane Rabbiyel Âlâ" der. Birinci secdeden "Allahuekber" denilerek kalkılır ve oturulur, ardından "Allahuekber" denilerek tekrar secdeye gidilir.

Secde bir önceki gibi yapılır ve "Allahuekber" denilerek ikinci rekata kalkılır.

Cuma Namazı Farzı İkinci rekat:

İmam sessizce besmele çeker,

 1. Açıktan Fatiha Suresi ve
 2. zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okur.

Rüku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz "Tahiyyat"a oturulur. Burada herkes sessizce "Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena" dualarını okur. İmam açıktan, cemaat sessizce "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diyerek baş önce sağa (omuza bakılarak) sonra sol tarafa çevrilir ve selam verilir, cuma namazının farzı tamamlanır.

Cuma namazı kılınışı videolu Anlatım

Cuma namazının son sünneti nasıl kılınır?

Cuma namazının son sünneti, dört rekat ilk sünnetin kılınması gibi kılınır.

Zuhr-i Âhir (Son Öğle) Namazı

Bir yerleşim yerinde birden fazla camide cuma namazı kılınıp kılınamayacağı konusunda İslam âlimleri arasında farklı görüşler vardır. Hanefi mezhebinde kabul edilen görüş, bir yerleşim yerinde birden fazla camide kılınan cumanın sahih olmasıdır. Ancak İmam Ebû Yûsuf’a göre cuma namazı bir yerde sadece bir camide, şehrin büyük olması veya ortasından nehir geçmesi hâlinde ancak iki camide kılınabilir. Şafiiler ise “ihtiyaç yoksa sadece bir camide kılınabilir” diyor.

Bu imamlara göre, bir yerde birden fazla cuma namazı kılındığı takdirde namaza ilk önce başlayanların namazı sahih olur, sonraya kalanların namazı sahih olmaz. Hepsinin beraber kılması ve hangisinin ilk önce kıldığının şüpheli olması hâlinde ise hiçbirinin namazı sahih olmaz. Bu durumda cumanın şartlarından biri kaçırılmış ve cuma namazının caiz olması şüpheli hâle gelmiştir. Bu görüşte olanlar, cumanın sahih olmaması ihtimaline karşı ihtiyaten vaktin farzını kılmak maksadıyla “Zuhr-i Âhir” adıyla dört rekât namaz kılınmasını gerekli görmüşlerdir.

Cuma Namazı Nasıl Kılınır? Adım Adım Cuma Namazı Kılınışı Tarifi Diyanet!

Birden fazla camide kılınan cuma namazlarının sahih olduğu ve bu sebeple Zuhr-i Âhir kılmaya gerek olmadığı görüşünde olanlar: “Cuma’dan sonra ‘Zuhr-i Âhir’ kılmak ihtiyat değildir. Asıl ihtiyat, iki delilden en kuvvetlisi hangisi ise onunla amel etmektir. Bu meselede en kuvvetli delil, birden fazla camide cuma namazı kılmanın caiz olmasıdır” demişlerdir. Bu durumda cuma namazı caiz olup, öğle namazının yerine geçtiğine göre, o gün ayrıca öğle namazını kılmaya gerek yoktur. Bu iki görüşten herhangi biri ile amel etmek caizdir.

Cuma Namazı Nasıl Kılınır? Adım Adım Cuma Namazı Kılınışı Tarifi Diyanet!

Bu sebeple, cuma namazını kılan bir kimse, cumadan sonra “Zuhr-i Âhir” niyetiyle dört rekât daha namaz kılmak mecburiyetinde değildir. Çünkü cuma namazı öğle namazının yerine geçtiğinden o gün ayrıca öğle namazı kılınmaz.

Bununla beraber “Zuhr-i Âhir” kılmaya bir engel de yoktur. Dileyen dört rekât “Zuhr-i Âhir” ile iki rekât da vakit sünneti kılar. Zuhr-i Âhir namazına, “Niyet ettim Allah rızası için vaktine yetişip henüz kılamadığım son öğle namazını kılmaya” diye niyet edilir. Bu son öğle namazı, öğlenin dört rekât farzı gibi kılınmakla beraber, sünnetlerde olduğu gibi dört rekâtın hepsinde Fâtiha’dan sonra sure okunması daha iyi olur. İki rekâtlı vakit sünnetine de şöyle niyet edilir: “Niyet ettim Allah rızası için vaktin sünnetini kılmaya.” Bu namaz da sabah namazının sünneti gibi kılınır.

Cuma Namazı Hakkında

Cuma namazı, Müslümanları dünyevi meselelerden uzaklaştırır ve Allah'a yaklaştırır. Namaz, insanların manevi bir bağlantı kurmalarına yardımcı olur ve hayatlarının geri kalanında daha iyi bir Müslüman olmalarına yardımcı olur.

Cuma namazı aynı zamanda bir eğitim fırsatıdır. İmam, hutbe sırasında insanlara İslam'ın temel prensipleri ve yaşamı için önemli dersler verir. Bu hutbeler, Müslümanlar arasında birlik ve dayanışma sağlamak için önemlidir.

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da konuştu: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da konuştu: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
Mesai arkadaşının bıçak darbeleriyle can veren zabıta için belediye önündeki tören düzenlendi
Mesai arkadaşının bıçak darbeleriyle can veren zabıta için belediye önündeki tören düzenlendi
Hadise bu kez fena yakalandı! Tam 10 yaş küçük isimle sarmaş dolaş görüntülendi
Hadise bu kez fena yakalandı! Tam 10 yaş küçük isimle sarmaş dolaş görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum müjdeyi verdi: "15 Nisan’da başvurularını almaya başlayacağız"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum müjdeyi verdi: "15 Nisan’da başvurularını almaya başlayacağız"
Çok Okunanlar
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu
Rekor üzerine rekor kırıyordu... İslam Memiş'ten bomba açıklama, Altına yasak mı geliyor? "Bu kararlar yanlış"
Rekor üzerine rekor kırıyordu... İslam Memiş'ten bomba açıklama, Altına yasak mı geliyor? "Bu kararlar yanlış"
Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!
Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu