İşsizlik maaşı nedir, ne zaman yatar, kimler alabilir?

İşsizlik maaşı almak isteyenler internette sıklıkla İşsizlik maaşı nedir, ne zaman yatar, kimler alabilir? sorularıyla aratmalarını sürdürüyor. Biz de işsizlik maaşıyla ilgili tüm merak edilenleri haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

İşsizlik maaşı nedir, ne zaman yatar, kimler alabilir?

İşsizlik maaşı nedir, ne zaman yatar, kimler alabilir? başlıkları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde derledik.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

Sigortalı işsiz olan vatandaşların işsiz kaldıkları dönem içerisinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen koşullar çerçevesinde belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İşsizlik maaşı nedir, ne zaman yatar, kimler alabilir?

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayında yapılması beklenen Şubat ayına ait işsizlik maaşı ödemelerinin de ne zaman yapılacağına herhangi bir açıklama yapmadı.

İşsizlik maaşı nedir, ne zaman yatar, kimler alabilir?

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir. İşten çıkış tarihinden itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine ya da elektronik ortamda başvuru yapılması gerekiyor.

İşsizlik maaşı nedir, ne zaman yatar, kimler alabilir?

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ÖDENİR?

İşsizlik ödeneği ödemeleri, İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığınca verilecek talimatla doğrudan hak sahipleri adına T.C. Kimlik Numaraları üzerinden PTTBank aracılığı ile ödenmektedir. İşsizlik ödeneği almaya hak kazananlar paralarını ayın en son mesai günü ( hafta sonuna denk gelmemesi koşulu ile) şahsen başvurarak PTTBank aracılığı ile alabilecektir.

Kendi isteği ve kusuru dışında işten ayrılan sigortalı işsizin işsizlik maaşından ( ödeneğinden ) yararlanabilmesi için aşağıda yer alan koşulların aynı anda gerçekleşmiş olması gerekmektedir ;

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak

Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak ,

30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmayan kişilerde işsizlik ödeneği alabilmektedir. Fakat bu kişilerin 30 günlük yasal başvuru süresinden sonra geç kaldıkları her gün hak edecek oldukları işsizlik ödeneği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik maaşı nedir, ne zaman yatar, kimler alabilir?

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR? 

İş sözleşmesinin sona erdiği tarihi izleyen günden başlayarak 30 gün içinde işten ayrılan kişinin şahsen veya elektronik ortamda işsizlik ödeneği için başvuruda bulunması gerekmektedir.

Vekâletname ile işsizlik maaşına başvuru yapılabilir mi? Vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılamaz. Yasal başvuru süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, bu süre resmi tatili izleyen ilk işgünü son bulur

İşsizlik maaşı nedir, ne zaman yatar, kimler alabilir?

İŞSİZLİK MAAŞINA MÜCBİR BAŞVURU NASIL YAPILR?

Sigortalı işsizin, hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde Kurum birimine şahsen veya elektronik ortamda başvurması gerekmektedir. Kuruma mücbir sebepler olmaksızın herhangi bir nedenle geç başvurulmuş ise başvuruda gecikilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülerek kalan süre kadar İÖ hesaplanır. Sigortalı işsiz, mücbir sebepleri belgelendirmek zorundadır. Sigortalı işsizin, İÖ için Kuruma müracaat etmesini engelleyen mücbir sebepler; önceden tahmin edilemeyen ve herhangi bir kimse tarafından alınacak tedbirlere rağmen önüne geçilmesine imkân bulunmayan, beklenmedik, harici ve kendisinin iradesi dışında meydana gelen olaylardır. 

Sigortalı işsiz;

Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin vefatı (olayın olduğu tarihten itibaren 7 gün) ya da doktor raporu ile kanıtlanmak kaydıyla kendisinin veya bu maddede sayılanlardan birinin hastalık hali,

  •    Yangın, yer sarsıntısı, sel baskını gibi doğal afetler,
  •     Herhangi bir nedenle ulaşımın imkansız hale gelmesi,
  •     Kanuni bir ödevin yerine getirilmesi,
  •     Muvazzaf askerlik hizmetinin yerine getirilmesi,
  •     Gözaltına alınma hali,
  •     Tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreler,
  •     Savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal gibi durumlar,
  •     Salgın hastalık nedeniyle karantina,
  •     İşe iade dava kararlarının kesinleştiği tarihe kadar geçen dönem,

gibi mücbir sebeplerle Kuruma geç başvurabilir.

Mücbir nedenin başladığı tarih (belgelendirilmek kaydıyla) başvuru süresini durduran bir durum olarak kabul edilir ve mücbir nedenin başladığı tarihten bittiği tarihe kadar geçen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmez.

İşsizlik maaşı nedir, ne zaman yatar, kimler alabilir?

2021 YILI İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? 

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL maaş alırken, 2021 yılında alınacak olan maaş miktarı 1420 TL olacak. Diğer maaş türlerine göre işsizlik maaş tutarları şu şekilde olacak;

İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi.

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışana verilen 1168.27 lira maaş 1420.14 liraya
Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışana verilen1389.37 lira maaş 1688.91 liraya
Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışana verilen 2336.53 lira maaş 2840.28 liraya çıktı.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN HESAPLANMASI 

Günlük İÖ, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 40’ıdır. Bu şekilde hesaplanan İÖ miktarı 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine göre on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brütünün % 80’ini geçemez.

İçinde prim gün sayısı ve prime esas kazanç miktarı bulunan geriye dönük son dört aylık veri esas alınarak İÖ hesaplanmaktadır.

Bir ayda birden fazla bildirim yapılmışsa gün ve kazançlar toplamının otuz günlük karşılığı esas alınır.

İşsizlik maaşı nedir, ne zaman yatar, kimler alabilir?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN KESİLME / DURDURULMA HALLERİ 

İşsizlik maaşı hangi hallerde kesilmekte durdurulmaktadır. Kesme durdurma dilekçesi Kuruma başvurularak şahsen verilebileceği gibi elektronik ortamda da verilebilmektedir.

İşsizlik Ödeneği ödendiği dönemde işe girdiği SGK kayıtlarından anlaşılanların ödenekleri tespit tarihine bakılmaksızın SGK kayıtlarına göre “Yeni İşe Başlama” gerekçesiyle kesilir.

İŞKUR TARAFINDAN İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 

İŞKUR tarafından işe yerleştirilenlerin işsizlik ödenekleri işe yerleştirildikleri tarih itibariyle kesilir.

Önerilen işi haklı bir neden olmaksızın reddedenlerin ödenekleri işi reddettikleri tarih itibarıyla, işverene gönderilenlerden; işe gitmeyenler ile işe kabul edilmesine rağmen başlamayanların ödenekleri verilen görüşme tarihi itibarıyla “Önerilen İşi Kabul Etmeme” gerekçesiyle kesilir ve tekrar başlatılmaz.

Mesleklerine (İŞKUR’a kayıtlı mesleklerin tamamı esas alınmaktadır), son çalıştığı işin ücretine (önerilen işin brüt ücreti, sigortalı işsizin son dört aylık prime esas kazanç ortalamasından az ise) veya çalışma koşullarına (gece çalışma, yeraltında çalışma, vardiyalı çalışma vs. koşulları bakımından son çalıştığı iş ile önerilen iş koşulları kıyaslanır) uygun olmayan bir işi reddedenlerin işsizlik ödenekleri kesilmez.

İşsizlik maaşı nedir, ne zaman yatar, kimler alabilir?

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALABİLİR Mİ? 

Geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanan (yetkili sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alan) sigortalı işsizlerin ödenekleri bu durumların başladığı tarih itibarıyla kesilir, bittiği tarihi izleyen gün itibarıyla (bu dönemde işsizlik ödeneğinin kesilmesini gerektiren bir durumun olup olmadığı SGK hattından kontrol edilmek suretiyle) tekrar başlatılır.

İŞSİZLİK MAAAŞI ALANLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YARARLANABİLİR Mİ? 

İşsizlik ödeneği ödendiği sürece, İŞKUR tarafından SGK’ya sigortalı işsiz adına genel sağlık sigortası primi yatırılmaktadır. SGK, İşsizlik ödeneği alınan süre boyunca sigortalı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerini, provizyon uygulaması ile takip etmektedir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
Son Haberler
Kadıköy’de nefes kesen maç: Fenerbahçe son anda kazandı!
Kadıköy’de nefes kesen maç: Fenerbahçe son anda kazandı!
Akıl almaz saldırı! Soda almaya giden çocuğa sıkıştırıp yumrukladı
Akıl almaz saldırı! Soda almaya giden çocuğa sıkıştırıp yumrukladı
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Polisin sabır sınavı! Alkollü sürücü alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı
Polisin sabır sınavı! Alkollü sürücü alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı
Çok Okunanlar
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
İki ülke arasında sular durulmuyor. Rusya’ya 500’den fazla yeni yaptırım yolda
İki ülke arasında sular durulmuyor. Rusya’ya 500’den fazla yeni yaptırım yolda
Marketlerde raflarda görürseniz sakın almayın! Bu ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı yasaklandı
Marketlerde raflarda görürseniz sakın almayın! Bu ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı yasaklandı
Bankalardan kredi çekemeyenler dikkat!:Bunları yapan krediyi alır! İşte Kredi notunu yükseltmenin yolları
Bankalardan kredi çekemeyenler dikkat!:Bunları yapan krediyi alır! İşte Kredi notunu yükseltmenin yolları
Yorumlananlar
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar